نحوه دریافت نامه ارز
اگر متقاضي دریافت نامه بانک برای دریافت ارز دولتی هستید و نمی دانید باید چه کنید اینجا را کلیک کنید
نحوه دریافت تسهیلات نظام وظيفه نشا
اگر می خواهید از این اداره تسهیلات نظام وظیفه مانند معافیت تحصیلی، دریافت نمایید و از فرآیند آن باخبر نیستید اینجا را کلیک نمایید.
سوالات متداول
مجموعه سوالاتي که بصورت متداول با آنها مواجه هستید
اخبار کوتاه
اخبارهاي کوتاه و مهم
ثبت نام در سامانه نشا
ثبت نام براي دریافت نامه بانک برای ارز، دریافت نامه معافیت تحصیلی و تسهیلات غیر ارزی دیگر


اطلاعیه‌ی مهم ارز دانشجویی شهریور سال ۹۷


اطلاعیه‌ی مهم ارز اولیه شهریور سال ۹۷